Joaquim Chancho. Anys 70

Joaquim Chancho, 'Espai quadriculat i tacat' 1973 vinílic sobre tela 146 x 114 cm
Joaquim Chancho, 'Sense títol' 1973 vinílic sobre tela  130 x 97 cm
Joaquim Chancho, 'Horitzontal amb taques' 1972 llapis i vinílic sobre paper  51 x 73 cm
Joaquim Chancho, '19 diagonals' 1971 vinílic i llapis sobre paper  50,5 x 55,5 cm
Joaquim Chancho, 'Sense títol' 1972 vinílic sobre tela 46 x 55 cm
Joaquim Chancho, 'Sense títol' 1973 vinílic sobre tela 46 x 55 cm
Joaquim Chancho, 'Lineal 20' 1973 vinílic sobre paper 62,5 x 90,5 cm
Joaquim Chancho, 'Horitzontals 2' 1973 tinta sobre paper 51,5 x 65 cm
Joaquim Chancho, 'Inscripcions ocre i gris' 1978 lápiz sobre papel 65,5 x 50 cm
Joaquim Chancho, 'Inscripcions taronja i carmí' 1979 aquarel·la amb plumilla sobre paper 65,5 x 50 cm
18 abril - 07 juny 2024

"Els anys setanta van ser una època de gran intensitat en el treball i també d'una gran radicalitat en els plantejaments pictòrics. És quan començo a pintar amb assiduïtat i quan les energies m'alliberen de les pors i les dificultats que qualsevol començament suposa."

"(...) Començar pels elements més simples. Reduir el color al blanc i negre. Horitzontals i verticals. La diagonal que apareix amb freqüència en el meu treball és una línia imaginària entre dues verticals, que de manera progressiva s'incorpora al meu lèxic. Treballava amb procediments serigràfics per la seva immediatesa i per la possibilitat de multiplicació o sostracció de nous elements als resultats anteriors. Els petits desplaçaments d'una mateixa pauta o grafia amb lleugeres variacions cromàtiques constituïa un motiu i un interès que es farà més eloqüent a mesura que el treball avanci. Apareixen les seriacions i les variacions i, en conseqüència, els desplaçaments, els girs, les interseccions, els desdoblaments, les multiplicacions, les sumes i les restes, les pautes, l'escala... En definitiva, una gramàtica bàsica que tindrà un notable protagonisme en el meu treball posterior."

*Cites extretes del text "Converses. Joaquim Chancho i Teresa Blanch" publicat a Joaquim Chancho. Prospectiva 1973-2003, Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregat, 2005.