Joan Furriols. Papers

Joan Furriols "Sense títol", 1985 paper 22,3 x 14,2 cm
Joan Furriols "Sense títol", 1989 paper tenyit 63,4 x 55,4 cm
Joan Furriols "Sense títol", 1986 paper tenyit 31,5 x 33 cm
Joan Furriols "Sense títol", 1985 paper tenyit 50 x 36,2 cm
Joan Furriols "Sense títol", 1986 paper tenyit i llapis 22 x 50 cm
Joan Furriols "Sense títol", 1989 paper tenyit  18 x 38,5 cm
Joan Furriols "Dotze paperines en X", 2002 paper, pigments, pols de marbre i cola 13,5 x 59 x 58,5 cm
Joan Furriols "Tríptic", 2002 cartró i  pigments  46 x 106 cm
Joan Furriols "Sense títol", 2003 cartró, cordill, pols de marbre i pigments  27 x 28,5 cm
Joan Furriols "Sense títol", 2003 cartró, cordill, pols de marbre i  pigments  27 x 28 cm
Joan Furriols "Sense títol", 2005 cartró i pigments  37,9 x 35,4 cm
Joan Furriols "Sense títol", 2005 cartró i  pigments  33 x 40 cm
09 Maig - 14 Juny 2019

Presentem la primera exposició dedicada exclusivament a l’obra sobre paper de Joan Furriols (1937). Una quarantena de peces realitzades en el transcurs dels darrers trenta anys, mostren un treball extraordinàriament coherent centrat en el culte a la simplicitat, a l’ordre i a la puresa compositiva. La rigorosa delicadesa que ens desvelen les seves creacions és el resultat d’una economització depurada i meticulosa que ateny no només els materials, sinó també l’ús del traç, el plec i el més ascètic dels dissenys compositius.

“... Furriols treballa als anys setanta i vuitanta amb el plec sobre el paper. La textura granulosa del paper compensa la simplicitat absoluta d’una forma aconseguida a partir d’una o dues manipulacions com a màxim. La peça no és només la que es fa sobre el paper amb el plec, sinó la forma autònoma, gairebé escultòrica, que la superfície adquireix respecte a l’espai que l’envolta. La petita i laminar fulla esdevé així quelcom quasi objectual, una presència singular. Són obres que parlen de la subtilesa en l’acció de dibuixar, sense fer ús, en la majoria dels casos, de l’escriptura i del traç. En aquesta delicadesa rau la seva poètica.”
(Àlex Mitrani, cat. expo. “Joan Furriols. El lloc del temps”, Centre d’Art Tecla Sala, L’Hospitalet, 3 febrer – 30 maig 2010)