ARCO E-XHIBITIONS. Zoran Music

ARCO E-XHIBITIONS Galeria Marc Domènech (abril 2021)
ARCO E-XHIBITIONS Galeria Marc Domènech (abril 2021)
ARCO E-XHIBITIONS Galeria Marc Domènech (abril 2021)
ARCO E-XHIBITIONS Galeria Marc Domènech (abril 2021)
Pintures i dibuixos
Abril 2021

Versió 3D - Versió 2D

Zoran Music, pintor de l'aïllament i del silenci, és un dels artistes més representatius i singulars de la segona meitat de segle XX i dels que millor ha sabut copsar pictòricament la lluita entre l'agror de la vida i l'esperança. La seva obra, tot i l’ús d’un expressionisme sovint tràgic, acaba transmetent calma i solitud. La seva pintura, a través de pinzellades vibrants i segures, amb una paleta cromàtica de tons predominantment ocres i grisencs, crea imatges que fugen d'una innecessària nitidesa i claredat per invitar a l'espectador a la introspecció.
L'exposició presenta un conjunt d'una vintena d'obres entre pintures i dibuixos que recorren alguns dels principals temes que centren la trajectòria artística de Zoran Music, com són els retrats, els paisatges rocosos, els cavalls, els interiors de catedrals o la transcendental sèrie "No som els últims" amb la qual recordava, vint anys després, el seu pas pel camp de concentració de Dachau.