Magnelli, Melotti, Miró

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE, 08-11-15
Teófilo Everit

Benvinguda aquesta mostra conjunta i aquest contrast, suggerent, creatiu, enriquidor! Marc Domènech força un diàleg entre aquests tres mestre i estableix una interacció entre els seus llenguatges. És la primera vegada que s’exposen junts Alberto Magnelli, Joan Miró i Fausto Melotti.